Matsikkerhet og kvalitet har alltid vært av overordnet betydning for Italia og EU.

For å kunne sikre matsikkerheten og verne matvaresektoren mot kriser, har EU vedtatt strategien «Farm to Fork» langs hele næringskjeden.

Strategien baserer seg på en kombinasjon av høye krav til matvarene, både med tanke på dyre- og plantevelferd, og forbrukerne.

Kravene gjelder både for matvarer som produseres i EU eller importeres.

Alle medlemsland må følge de samme kravene; I hele EU utføres mat- og hygienekontroller etter de samme strenge standardene. Kravene gjør at den trygge maten selges fritt i det åpne europeiske markedet, som igjen sikrer innbyggernes trivsel og deres sosiale og økonomiske interesser.

Hovedprinsippene i matforskriften er:

  • integrerte kontroller som inkluderer hele næringskjeden
  • intervensjoner som baseres på risikoanalyser
  • hovedansvaret tillegges sektoroperatørene for hvert produkt som er produsert, transformert, importert, markedsført eller distribuert
  • sporbarhet for hvert produkt gjennom næringskjeden
  • mattrygghet for forbrukeren.