PDO og PGI: Hva betyr disse bokstavene egentlig?

PDO og PGI er EUs kvalitetsordninger og har som formål å beskytte navnene og egenskapene til spesifikke produkter.

Ordningene bidrar videre til å fremme produktenes unike egenskaper knyttet til deres geografiske opprinnelse, samtidig som at de bevarer tradisjoner i kunnskap og praksis.

Produktnavn kan gis med en «Geografisk Indikasjon (GI) hvis de har en spesifikk kobling til stedet der de er produsert.

PDO, PGI and Organic Fruit and Vegetable

GI-anerkjennelsen gjør at forbrukere kan stole på og skille ut kvalitetsprodukter, samtidig som at den hjelper produsentene med å markedsføre produktene sine bedre og tydeligere.

GI etablerer immaterielle rettigheter for de enkelte produktene, hvor kvalitetene er spesielt tilknyttet produksjonsområdet.

Beskyttet opprinnelsesbetegnelse (PUD/DOP)

For at et produkt skal merkes PUD/DOP må det være svært sterke koblinger til steder der produktene dyrkes og/eller produseres. Hvert eneste steg av produksjonsprosessen – fra frø til vekst, til prosessering og forberedelsesprosess – må finne sted i den angitte regionen.

Beskyttet geografisk betegnelse (PGI/IGP) 

PGI understreker forholdet mellom produktet og en spesifikk geografisk region – kjent for sin unike kvalitet, omdømme eller andre spesielle egenskaper.

For de fleste av produktene i denne kategorien har minst ett av produksjonsstadiene funnet sted i regionen.

Det er totalt 456 PUD/PGI-registrerte produkter i EU-databasen eAmbrosia (inkludert 67 produkter fra land utenfor EU) i produktklassen 1.6 (frukt, grønnsaker og frokostblandinger fersk eller bearbeidet), og 118 av dem er fra Italia – det soleklart største antallet fra et land (Spania har 62 og Frankrike 60).

Økologisk produksjon av frukt og grønt

Økologisk landbruk har som mål å produsere mat ved hjelp av kun naturlige stoffer og virkemidler, uten noen form for kjemiske giftstoffer.

Økologisk landbruk er ofte mindre skadelig for miljøet da det tilrettelegger for:

  • Ansvarlig bruk av energi og naturressurser.
  • Opprettholdelse av et biologisk mangfold.
  • Bevaring av regionale økosystemer
  • Forbedring av jordfruktbarhet 
  • Vedlikehold av vannkvalitet.

EUs regelverk for økologisk landbruk er utformet for å gi en overordnet struktur for produksjon av økologiske varer gjennom hele EU.

På denne måten tilfredsstilles forbrukernes etterspørsel etter pålitelige økologiske produkter, samtidig som at det tilrettelegger for en mer rettferdig markedsplass for produsenter, distributører og markedsførere.

Å bygge tillit til økologisk landbruk

For at bøndene skal kunne dra nytte av økologiske jordbruksmetoder, er det avgjørende at forbrukerne stoler på at kravene for økologisk produksjon følges.

EU opprettholder derfor et strengt system for kontroll for å garantere at alle økologiske regler og forskrifter følges.

Da økologisk landbruk er en del av en større leverandørkjede som blant annet inneholder næringsmiddelindustri, distribusjon og detaljhandel, er disse også underlagt strenge kontroller og forskrifter.

  • Hvert EU-land er ansvarlig for å utnevne et kontrollorgan eller -myndighet for å kontrollere de ulike aktørene i den økologiske næringskjeden. Produsenter, distributører og markedsførere av økologiske produkter må registrere seg hos sitt lokale kontrollorgan før de får lov til å markedsføre produktet som organisk.
  • Etter at aktørene er kontrollert, blir de utdelt et sertifikat som bekrefter at produkt(ene) oppfyller kvalitetsstandarden.
  • Alle aktører kontrolleres minst én gang i året for å sikre at reglene følges.
  • Importert økologisk mat er også underlagt de samme kontrollprosedyrene for å sikre økologisk produksjon og distribusjon.

Den økologiske logoen

Den økologiske logoen gir en helhetlig visuell identitet til de EU-produserte, økologiske produktene som selges i EU.

Logoen gjør det enklere for forbrukerne å identifisere økologiske produkter, og hjelper samtidig bøndene med å markedsføre dem i EU.

Den økologiske logoen kan kun benyttes på sertifiserte produkter som oppfyller strenge krav for produksjon, transport og lagring.

The organic logo

For øyeblikket brukes omtrent 8,5 prosent av EUs totale jordbruksareal til økologisk landbruk.

EU-kommisjonen har lagt fram en handlingsplan for videreutvikling av økologisk landbruk.

Målet er en økning til 25 prosent og en tilsvarende økning i produksjon og konsum av økologiske produkter.

Økologisk produksjon kommer med en rekke viktige fordeler: Økologiske felt har omtrent 30 prosent mer biologisk mangfold, økologiske bønder har høyere inntekter og er mer motstandsdyktige mot økonomiske kriser, og forbrukerne vet nøyaktig hva de får når de kjøper produkter med EUs økologiske logo.

Handlingsplanen er i takt med «European Green Deal» og «Farm to Fork» og «Biodiversity Strategies».

Frukt og grønt har alltid vært favorittkategorien til forbrukere som interesserer seg for økologisk produksjon.